To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

Akty prawne, normy i wiedza techniczna - Świadectwa sprawdzenia

Janek.G - 18-07-07, 20:32
Temat postu: Świadectwa sprawdzenia
Witam. Moja kolejność wątpliwość tyczy świadectw sprawdzenia przyrządów pomiarowych. Otóz moje mierniki ( trzy, te które kalibruję) posiadają
- Certyfikat kalibracji ( firma sonel)
- Prtokół sprawdzenia ( firma Atmor) + świadectwo sprawdzenia (OUM)
- świadectwo wzorcowania (Anmar Metrology, Inc. SA)
Już same nazewnictwo sugeruje, iż te dokumenty się różną. W czym tkwi różnica pomiedzy badaniem w laboratorium producenta a świadectwem wydanym przez Urząd Miar? Przy zakupie luksomierza zamówiłem świadectwo OUM ( tak to zresztą było określone) a dostałem świadectwo wzorcowania wykonane przez Anmar Metrology, Inc. SA ; czyżby było to równoznaczne?
I jak to jest z wzorcowaniem mierników co 13 miesięcy- wystarczy laboratorium producenta, a czy może to być dowolna jednostka kalibrująca a może musi to być OUM.
Dzięki z góry.

Jack - 18-07-07, 21:33

Witam
Cytat kolegi Janek.G:
Cytat:
Moja kolejność wątpliwość tyczy świadectw sprawdzenia przyrządów pomiarowych.

Może coś się znajdzie w aktualnie obowiązującej Ustawie:

Ustawa Prawo o miarach
z dnia 11 maja 2001 r.
( Dz. U. Nr 63 poz. 636 )


tutaj:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0636.htm

oraz:
Rozporządzenie Ministra Godpodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych


tutaj:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0730.htm

Jack - 19-07-07, 09:48

Witam
Cytat kolegi Janek.G:
Cytat:
I jak to jest z wzorcowaniem mierników co 13 miesięcy- wystarczy laboratorium producenta, a czy może to być dowolna jednostka kalibrująca a może musi to być OUM.
Przypadkiem kolega nie pomylił się - wzorcowanie zawsze odbywało się co 12 miesięcy.
Odnośnie wzorcowania to może przeprowadzać każda jednostka certyfikująca, posiadająca akredytację Polskiego Cetrum Akredytacji na przeprowadzanie wzorcowania. Czy to jest laboratorum producenta, czy Okręgowy Urząd Miar to nie ma chyba znaczenia.

Janek.G - 19-07-07, 11:08

Dzięki bardzo. Okres 13 miesięcy wziąłem ze strony firmy sonel:
Cytat:
"Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.

Zgodnie z normą PN-ISO 10012-1, zał. A – „Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego. System potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego” – firma SONEL S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów stosowanie okresowej kontroli metrologicznej, z terminem co 13 miesięcy."

W przytoczonych przepisach nie znalazłem nic o miernikach do pomiarów elektrycznych poza licznikami i przekładnikami. Czyżby nie było ustawowego obowiązku badania przyrządów pomiarowych?
Ponadto na http://www.sonel.pl/files.../labor_info.pdf czytamy, że to użytkownik sam ustala czasookresy.

Jack - 19-07-07, 11:52

Witam
Cytat kolegi Janek.G:
Cytat:
Czyżby nie było ustawowego obowiązku badania przyrządów pomiarowych?
czytamy, że to użytkownik sam ustala czasookresy.

W nowej Ustawie Prawo o Miarach jest napisane, że wzorcowanie przeprowadza się na wniosek zainteresowanego podmiotu.

A skąd zainteresowany podmiot ma wiedzieć o zbliżającym się czasie wzorcowania miernika?

Przed wprowadzeniem tej Ustawy był to 1 rok.
Firma Sonel zaleca 13 miesięcy – to jest chyba jej wewnętrzne zalecenie, sugerujące użytkownikowi termin wzorcowania, nie poparte żadnym przepisem prawnym ( dlatego napisali: zalecane )

Jest jeszcze norma:
PN-EN ISO 10012:2004
Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego


Być może użytkownik na jej podstawie sam musi określić następny termin badania na zgodność ze wzorcem. Ale prawnego przepisu nie ma, oprócz oczywiście liczników kWh i przekładników.

P.S.
Wydaje mi się, że najlepiej jest pilnować terminu obowiązującego dawniej ( 12 miesięcy ) lub polegać na zaleceniach producenta przyrządu pomiarowego.

Jack - 19-07-07, 17:12

Witam
Cytat kolegi Janek.G:
Cytat:
W przytoczonych przepisach nie znalazłem nic o miernikach do pomiarów elektrycznych poza licznikami i przekładnikami.

Ustawa Prawo o miarach wprowadziła trochę zamieszania.
Został ograniczony zakres rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

zobacz:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
Z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
( Dz. U. Nr 74 poz. 653 )


Z tym że, w nowelizacji Ustawy Prawo o miarach z roku 2004 ( Dz. U. Nr 243 poz. 2441 ) jest napisane:
Cytat:
Art. 6. 1. Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym.


Czyli dotyczy przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badania ochrony przeciwporażeniowej ( ochrona zdrowia - luksomierz, bezpieczeństwo publiczne – pozostałe )
A jak sprawdzić legalność jednostek miar przy użytkowaniu mierników? – zdaje się że poprzez wzorcowanie wykonywane przez laboratoria posiadające akredytacje do wykonywania tych badań.

Na dzień dzisiejszy elektryk pomiarowy musi przeprowadzać jedynie wzorcowanie swoich przyrządów pomiarowych, a czasookres badania ustala sobie sam lub polega na zaleceniach producenta tych przyrządów.

Cytat:
Przy zakupie luksomierza zamówiłem świadectwo OUM ( tak to zresztą było określone) a dostałem świadectwo wzorcowania wykonane przez Anmar Metrology, Inc. SA ; czyżby było to równoznaczne?

Wydaje mi się że tak.
Czy to jest GUM, OUM czy inna firma, posiadająca akredytację PCA, może przeprowadzać badania wzorcowania, które są równoważne.
A Świadectwo kalibracji jest wydawane jako fabryczny dokument przy zakupie nowego przyrządu.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group